meb soru dagilim

Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak Konu Soru Dağılım Tablolarına örnek teşkil edecek tablolar, 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre Almanca dersi kazanım ve konu başlıklarına göre hazırlandı.

Zümrelerimiz için örnek kazanım ve soru sayısını belirleyebileceği örnek Soru Dağılım Tablolarını sizler için yayınladım Dostlar. Buyurun indirin.

Sınav Analiz Formu ve Not Birleştirme Çizelgelerini de buradan indirebilirsiniz.

10 Soruluk Sınav Analizi      Not Birleştirme Çizelgesi 

 

Konu Soru Dağılım Tabloları:

9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf
 2. Dönem yeni 33  2. Dönem yeni 33  2. Dönem yeni 33  2. Dönem yeni 33
 1. ve 2. Dönem   1. ve 2. Dönem   1. ve 2. Dönem   1. ve 2. Dönem 
 1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem
 1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem
 1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem  1. Dönem
       

Açık uçlu Almanca yazılı soruları, öğrencinin Almanca dil becerilerini daha kapsamlı bir şekilde ölçmeye yönelik olarak hazırlanır. Bu tür sorular, öğrencinin o dönemde öğrendiği dilbilgisi, kelime bilgisi ve anlama becerilerini kullanarak, kendi fikirlerini ve düşüncelerini ifade etme becerisini ölçer.

Soruların, öğrencinin o dönemde öğrendiği dilbilgisi, kelime bilgisi ve anlama becerisini ölçmeye yönelik olması gerekir.
Soruların, öğrencinin bilgi ve beceri düzeyine göre basitten karmaşığa doğru bir sırayla düzenlenmesi gerekir.
Soruların, öğrencinin düşünmesini ve yaratıcılığını teşvik edecek şekilde açık uçlu olması gerekir.
Soruların, öğrencinin dikkatini dağıtacak veya yanıltacak unsurlar içermemesi gerekir.
Açık uçlu Almanca yazılı sorularına hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Ders kitapları, çalışma kitapları ve diğer kaynaklardan yararlanarak, öğrencinin o dönemde öğrendiği dilbilgisi, kelime bilgisi ve anlama becerileri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Örnek açık uçlu Almanca yazılı soruları çözülerek, sınavda karşılaşılabilecek soru türleri hakkında fikir sahibi olunmalıdır.
Öğrenilmiş bilgiler, düzenli olarak tekrar edilmelidir.
Sınavda dikkatli ve özenli olunmalıdır.
Açık uçlu Almanca yazılı soruları, öğrencinin Almanca dil becerilerini geliştirmesine ve sınavda başarılı olmasına yardımcı olur.

 

 

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.