TemGucZam

Devlette çalışan memur, öğretmen ve hak edişi olan diğer personel için 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre devlet memurlarına ilgili birimlerce Temininde Güçlük Çekilenler adı altında bir tazminat ödenmektedir. Yine bu kararda 11.01.2016 tarih ve 2016/8370 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır. Bu yapılan değişiklik ve bilgilendirmeler resmi gazetede yayınlanmıştır.

Buna göre hangi kurumların, hangi birimlerinin ne kadar Temininde Güçlük Çekilen Personel adı altında tazminat alacağı belirlenmiş olmakla birlikte, biz öğretmenlerin, bilhassa Yabancı Dil Öğretmenlerinin de bu kapsam içerisinde olduğudur. Biz yabancı dil öğretmenleri olarak bu tazminattan yararlanıp yararlanmadığımız konusunda bordrolarımızda pek bir şey gözükmemekte, bu da almadığımız, ya da gözden kaçtığı gibi sonuçları doğurmaktadır.

Bunun için okul idaresine dilekçe ile başvurmamız gerekmektedir. Ancak bazı idareler pek önemsemediklerinden, sizin bizzat ilçe MEM muhasebe şefliğine giderek alıp almadığınızı bizzat sorgulamanız gerekmekte. Çok önemli bir meblağ olmasa bile, en azından kazanılmış hakkınızı almak en doğal davranıştır. Hele bir de geriye dönük ödemesi varsa, tutarı baya fazla olabiliyor.

Biz Yabancı Dil Öğretmenlerinin bu haklarımızı, hem de geriye dönük olarak alabilmemiz için, konu ile ilgili

bakanlar kurulu kararı,

MEB Resmi Yazısı,

MEB olur çizelgesi ve

Örnek Dilekçeyi

biz öğretmenler için buraya ekledim.

Buyurun indirin Dostlar...

 

 

 

Copyright © 2011 - 2023 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Kullanılması durumunda alıntı yapıldığına dair link verilmelidir. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.