Diğer bir özellik ise var olan bütün nesne ve isimlerin bir ARTİKEL'inin olması. Yani, diğer adıyla tanımlık.

DER, DIE ve DAS olan bu üç tanımlık, önüne geldiği her ismi ve her nesneyi erkek (eril), dişil (bayan) ve cansız (yönsüz) olarak niteler.

Bunlardan:
"der" artikeli eril (erkek),
"die" artikeli dişil (bayan),
"das" artikeli cansız (yönsüz) olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bir örnek verecek olursak:

masa : der Tisch (masa burada eril olarak karşımıza çıkıyor)
kapı : die Tür (kapı burada dişi olarak karşımıza çıkıyor)
pencere : das Fenster (pencere burada cansız olarak karşımıza çıkıyor)

 

 

Bunun haricinde bir başka özellik ise, bütün isimlerin büyük yazılması. Türkçemizde sadece özel isimler büyük yazılmakla birlikte, Almancada ise bütün isimler büyük yazılır ve artikelleri vardır.

Alfabesi ise Latin alfabesi olmakla birlikte, diğer dillerde olmayan ( ä ) harfi (türkçe karşılığı e harfidir) de bulunmaktadır. 

Bizde olup da almancada olmayan harfler ise: ç, ğ, ı, ş harfleridir.

Buna karşın alfabemizdeki "ç" sesinin almancadaki karşılığı "tsch" olarak karşımıza çıkar. Yine "ş" harfi de "sch" olarak karşımıza çıkar. "ğ" ve "ı" harflerinin ses olarak almanca karşılığı yoktur.

 

Safi Erbaş

Almanca Öğretmeni

 
 
 
                      
Bilgi için GSM: +90 505 785 31 06 . .