Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve Öğretim Programları konulu yazısına istinaden, önümüzdeki aylarda yeni Almanca Öğretim Programı yapılacak ya da en azından planlanıyor. Yazının ekinde değiştirilecek diğer branşlar da var ve onlar aşağıya resim olarak eklendi. Hangi branşlar olduğunu 

inceleyebilirsiniz.  Bunun temeli yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay önce Antalya veya Mersin'de atıldı ve orada eklenmesi gerekenler, çıkarılması gerekenler vs konuşuldu.  Bu çalıştaydan sonra şimdi sıra Zümrelerde. İlgi yazıya istinaden 14 ilin Valiliğine gönderilen bir yazı şu illerimize gönderilmiştir: 

Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, İzmir, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak. 

Bu 14 ildeki Almanca Öğretmenleri (diğer branşlar da kendi öğretim programları için) belirtilen internet adresindeki Formu (Anketi) doldurarak hali hazırdaki var olan Almanca Öğretim Programı ile ilgili görüşlerini bildirecekler. 

 
Duyuru şu şekilde yapılmıştır:
 
    Bu çalışmanın amacı Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan öğretim programlarına ilişkin görüşlerinizi belirlemektir . 
    Anket 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgileriniz, diğer bölümler ise sınıf düzeyine göre yorum yapmak istediğiniz öğretim programıyla ilgili genel bilgiler içermektedir. Görüşlerinizin tam olarak yansıyabilmesi için tüm maddeler açık uçlu olarak tasarlanmıştır.
    Araştırmanın sağlıklı bir sonuca ulaşması, vereceğiniz içten yanıtlarla olanaklı olacaktır. Vereceğiniz bilgiler sadece bilimsel çalışmalar için kullanılacak olup herhangi kişi/kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır. Araştırma içerisinde sorulan ad soyad, telefon numarası ve mail adresi kısmının doldurulması zorunlu değildir.
     Ancak ileride yapacağımız çalışmalarda görüşlerinizden yararlanmak amacıyla sizinle iletişime geçilebilecektir. Bu nedenle programların güncellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yer almak isteyenlerin, iletişim bilgilerini doldurması yerinde olacaktır.
 
 
 
 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .