Almanca Ders Kitabı seçimiyle ilgili her sene karşılaşılan zorlukları bir nebze olsun rahatlatmak için Bakanlıktan aldığım bilgileri burada paylaşıyorum. Her sene Şubat ayında gelecek yılın kitap seçimleriyle ilgili Modül açılır ve bizler de öğrencilerin Dil Yeterlik Düzeylerine göre seçimlerimizi yaparız.
 Bu sene de 1 Şubat tarihi itibarı ile Kitap Seçim Modülü açılacak ve hemen hemen Şubat sonuna kadar bilgi girişi yapılabilecek.
 
Bilindiği üzere, kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığı, 12.01.2016 tarihinde yayınlanan Tebliğler Dergisinde 3 farklı yazara ait olan A1.1 seviyesinde ve iki yazarın ortak çalışması olan A1.2 seviyesi kitaplarının komisyondan geçtiğini yayınladı. Bununla birlikte 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılında okullara dağıtılan ve içeriğinde hataların çokluğundan dolayı kitap inceleme komisyonlarına tekrar kontrol ettirilen (11 - 15 Ocak 2016 Afyon) Deutschstube'yi de sayarsak, 4 adet Almanca kitabımız bulunmakta.
 
      Burada, öğretmen arkadaşlarımız, Tebliğler Dergisinde yayınlanan kitapların isimlerine, yazarlarına ve yayınevlerine bakarak çelişkiye düşebilirler. Acaba hangisini seçsek? Hangisi benim öğrencime daha uygun? vs.vs.
 
     Şunu unutmamak gerekir ki; MEBBİS Kitap Seçme Modülü üzerinde bizlere kitap isimleri sunulmayacak. Sadece ve sadece kitap seviyeleri verilecek. Yani bu da bildiğimiz üzere A1.1, - A1.2, - A2.1, - A2.2, - B1.1, - B1.2 ..... diye devam ediyor.
 
     Bir parantezi de şu şekilde açayım. Gönderilecek olan kitaplar 8'er Modüllük (Thema). Yani bir kitabı 2 ders saati olan okullarda 2 yıl kullanabileceğiz.
 
Bizlerin kitap seçiminde dikkat etmemiz gereken hususlar şu şekilde olmalıdır:
 

9. Sınıfı okutuyorsanız ve bu sınıf daha önce Almanca dersi görmemişse ve haftada 2 saat Almanca dersi işliyorsanız seçeceğiniz kitap otomatik olarak A1.1 olmalı. (Öğretmen Kılavuz Kitabını da seçmeyi unutmayın)
 
10. Sınıfları okutuyorsanız yine Modülden A1.1 seçecekler ve kitabın 5-6-7-ve 8. Modüllerini işleyecekler. Tabii ki burada öğretmen arkadaşlarımız bir önceki yıl öğrencilerin Almanca Dersi işlemediğini veya yetersiz kaldıklarını düşünüyorlarsa, sene başında Seviye Tespit Sınavı (STS) yaparak kitabın 1. modülünden de başlayabilirler. Yıllık Planlarını da ona göre hazırlayabilirler.
 
11. Sınıfları okutan meslektaşlarım ise, 11. Sınıflar için yazılan A1.2 seviyesini tercih edecekler ve ilk 4 modülü derslerinde işleyecekler. Ancak, yine yukarıda belirttiğim gibi, seviyeleri çok düşükse, yine bu öğrenciler için de bir alt seviyeden kitap seçimini yapabilirler. STS yapmayı unutmamak lazım. Çünkü bir alt seviyenin seçilme gerekçesi o sınav ile ispatlanabiliyor.
 
12. Sınıflar ise A1.2 seviyesindeki kitabın 5,6,7 ve8. ünitelerini işleyerek kitabı bitirecekler. Yine seviye uyumsuzluğu vs durumlarda yukarıda yazdığım şekilde hareket edilmesi gerektiğini unutmayalım.
 
     Olası durumlar:
     Olası durumlar dediğimiz zaman aklıma hazırlık sınıfı olan okullar, birinci dili almanca olan okullar ve seçmeli almanca seçilerek ders saat sayısı fazla olan okullar geliyor. Yukarıda anlattıklarım haftada 2 saat Almanca Dersi olan okullar içindi.
 
     Eğer okulumuzda haftada 2 saat Almancadan fazla ders saatimiz varsa ( 4 veya 6 saat olabilir) seçimlerimizi de ona göre yapmalıyız. MEB Talim Terbiye Kurulunun 2011 yılında yayınlamış olduğu Almanca Öğretim Programında yer alan Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosuna göre hareket etmeliyiz.
 
     Örneğin: Hazırlık sınıfında 4 saat Almanca Dersi olan bir okul, A1.1 kitabını iki yıla yaymadan bitirebilirler. Ders saati sayısına göre 4 modül birinci dönem, 4 modülde 2. dönem işleyerek kitap bitecek.
 
     Okulunda Almanca Ders saat sayısı fazla olan ve ben hangi kitabı seçeceğim diye düşünen meslektaşlarımız Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosuna bakabilirler.
 
     Tüm meslektaşlarıma başarılar diler saygılar sunarım.
 
 
     Safi ERBAŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .