Ancak, MEB'in bize göndereceği kitaplar 8 Tema olduğu için, ilk 4 Temayı 9. sınıflara, ikinci 4 Temayı da 10. sınıflara işleyeceğiz. Bu da MEB Kitap seçim Modülünde A1.1 olarak karşımıza çıkıyor. 11. sınıf ve 12. sınıfları da aynı şekilde hesapladığımızda Modülden A1.2 seçilecek.
Normal Anadolu Liselerinde, Fen Liselerinde eğer haftada 2 saatlik Almanca Dersi işliyorsanız A2 seviyesine hiçbir zaman erişemiyoruz. 
Basit aritmetik hesap yaparsak: yıllık 72 saat X 4 yıl = 288 saat
Yani biz 12. sınıfı bitirdiğimizde 288 saat Almanca işlemiş olacağız ki, bunun karşılığı Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosunda gösterilmiştir.
Ancak, eğer okulunuzda dil şubesi varsa ve bu şubelerde seçmeli Almanca varsa ( 2 + 2 ) veya ( 2 + 4 ) şeklinde olabilir, o zaman işlenen saat sayısı değişir ve A2 seviyesine geçilebilir. Yine bunu Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosunda hesaplayabilirsiniz.
 
Safi ERBAŞ
Almanca Öğretmeni
 
 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .