ve örnekler yazımız devamında sunulmaktadır.

 

 

 

Performans görevi                                                                                                     EK 1

 

Ders

Yabancı Dil Almanca

Düzeyi

B1

Beklenen Performans

Konuşma (sözlü anlatım), yazma

Süre

2 hafta

Puanlama Yöntemi

Dereceli puanlama anahtarı

Konusu

Kitap tanıtımı

 

 

 Sizden, çok sevdiğiniz kitaplardan birini tanıtmanız istenmektedir. Bu ödevi hazırlarken;

 

 

•   Kitabın adını ve yazarını

•    Kitabın konusunu, kitabı neden çok sevdiğinizi, en çok etkilendiğiniz (bölüm, paragraf, olay) yeri, kitabın sizde nasıl bir etki bıraktığını vb.

belirtebilirsiniz.

 

Ödevi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler Hususlar

 

 

1)  Kitabın tanıtımına dair bir plan oluşturmalısınız.

2)  Sınıfta yapacağınız tanıtımı 10 dakikaya göre hazırlamalısınız.

3)  Tanıtımda açık, anlaşılır ve akıcı bir anlatım kullanmaya özen göstermelisiniz.

4)  Kitapta adı gecen kahramanları, olayları vb. tasvir ediniz.

5)  Tanıtımınızla ilgili raporu sunuda kullandığınız materyallerden yararlanarak hazırlayabilirsiniz.

6)  Ödevi ..../.../...............tarihinde tamamlamış olmalısınız.

 

Analitik dereceli puanlama anahtarı

 

Nitelikler

Geliştirilmeli (1)

İyi (2)

Mükemmel (3)

Ürünün Yazım Boyutu

Dil bilgisi

Kurulan cümlelerde söz

dizimi, eklerin ve noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından anlatımı bozacak ölçüde hatalar bulunmaktadır.

Kurulan cümlelerde söz

dizimi, eklerin ve noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından bir kısım hatalar olmasına karşın, bu hatalar anlatımı bozmamaktadır.

Kurulan cümleler söz

dizimi, eklerin kullanımı bakımından uygundur. Noktalama işaretlerinin kullanımı uygundur.

Anlatım

Yapılan betimlemeler

zaman zaman anlaşılamamaktadır.

Kitapla ilgili anlaşılır

betimlemeler yapılmıştır. Tanıtım açık ve anlaşılır yapılmakla birlikte bazı eksiklikler vardır.

Kitapla ilgili anlaşılır

betimlemeler yapılmıştır. Tanıtım açık ve anlaşılır yapılmıştır. Kurulan cümleler özenle seçilmiştir.

Görsellik

Sunum görsellerle

desteklenmemistir.

Sunum görsellerle

desteklenmiştir.

Sunum görsellerle

desteklenmiştir.

Ürünün sunum boyutu

Vurgu ve

tonlama

Sunuda kullanılan

sözcüklerin söylenişlerinde hatalar yapılmıştır.

Sunum yapan, kullandığı

sözcükleri söyleniş biçimlerine dikkat ederek kullanmaktadır. Ancak anlatımı güçlendirecek vurgulamalarda eksikler bulunmaktadır.

Sunum yapan, kullandığı

sözcükleri söyleniş biçimlerine dikkat ederek kullanmaktadır. Anlatımı güçlendirecek vurguları kullanmaktadır.

Anlatım

Sunuda yapılan

betimlemelerden yola çıkarak hangi konudan bahsedildiğini anlamak güçtür.

Sunuda belirlenen

konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır. Zaman zaman akıcılığı bozan hatalar yapılmıştır. Ancak bu hatalar anlatımı bozmamaktadır.

Sunuda belirlenen

konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır. Konuların aktarımı akıcıdır. Kurulan cümleler özenle seçilmiştir.

Dinleyici

ile etkileşim

Sunum yapan, dinleyiciler

karşısında uygun bir bedensel pozisyon almamıştır. Sunum, jest ve mimiklerden yoksundur.

Sunum yapan,

dinleyicilerin karşısında uygun bir bedensel pozisyon almasına karşın, jest ve mimiklerin

kullanımı ile anlatımı yeterince güçlendirmemiştir.

Sunum yapan,

dinleyicinin anlatılanları anlamasına yardımcı olacak jest ve mimiklerden faydalanmıştır. Beden

pozisyonu olarak dinleyici uygun bir pozisyon kullanmıştır.

 

  

 

 

 

 

 

                                                      Proje                                                                                                                                     Ek 2

Ders

Yabancı Dil Almanca

Düzeyi

A2

Beklenen Performans

Araştırma, okuma, yazma ve konuşma

Süre

2 ay

Puanlama Yöntemi

Dereceli Puanlama Anahtarı

Proje Konusu

Tanıtım Broşürü

 

 Sizden, kendi ülkenizden veya başka bir ülkeden belirleyeceğiniz bir şehri tanıtan

Almanca broşür hazırlamanız beklenmektedir.

 

 •    Seçtiğiniz şehirle ilgili bilgi toplayınız ve notlar alınız. (Şehir nerede? Bu şehri neden seçtiniz? Turistik yerleri nereler? Şehirdeki gezilebilecek, yemek yenebilecek ve alışveriş yapılabilecek yerler nerelerdir? vb. sorularla çalışmanıza yön verebilirsiniz.)

•   Görsellerle broşürünüzü zenginleştiriniz.

•   Broşürünüzde şehrin küçük bir planına da yer vermelisiniz.

Projeyi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler

 

 

1)  Broşürü zamanında tamamlayacak şekilde bir plan oluşturmalısınız.

2)  Grup üyeleri kendi aralarında broşürün hazırlanma sürecinde üstleneceği sorumlulukları belirlemelidir.

3)  Broşürde yer vereceğiniz bilgiler için kitaplar, dergiler, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ancak yararlandığınız kaynakları belirtmeli ve kesinlikle kopyalamamalısınız. Çalışma size özgü olmalıdır.

4)  Broşürün içeriğinde açık ve anlaşılır bir anlatım kullanmaya özen göstermelisiniz.

5)  Hazırladığınız broşürü sınıfta 10 dakikalık bir sürede sunmalısınız.

6)  Broşür ve sunu hazırlıklarınızı en geç …./…./.....… tarihine kadar bitirmelisiniz.

 

 

Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı

 

MÜKEMMEL (5)

¾  Şehrin bulunduğu ülke ve yer belirtilmiştir.

¾  Şehrin özellikleri ve görülecek yerleri vb. belirtilmiştir.

¾  Broşürde açık, anlaşılır bir dil ve anlatım kullanılmıştır.

¾  Broşür çizimler, fotoğraflar vb. ile zenginleştirilmiştir.

¾  Broşürde faydalanılan kaynaklar belirtilmiştir.

 

İYİ (4)

¾  Şehrin bulunduğu ülke ve yer belirtilmiştir.

¾  Şehrin özellikleri ve görülecek yerleri vb. belirtilmekle beraber, anlatımda bir takım hatalar bulunmaktadır. Ancak bu hatalar şehrin özelliklerini anlamayı güçleştirmemektedir.

¾  Broşürde, dili kullanmaya yönelik birtakım hatalar olsa da bu durum anlatımı

bozmamaktadır.

¾  Broşür; çizimler, fotoğraflar vb. ile zenginleştirilmiştir.

 

 

ORTA (3)

¾  Şehrin bulunduğu ülke ve yer belirtilmiştir.

¾  Broşürdeki şehrin özellikleri ve görülecek yerleri vb. anlatılmakla beraber, net biçimde anlaşılamamaktadır.

¾  Broşürde, dili kullanmaya yönelik birtakım hatalar bulunmaktadır.

¾  Broşür hazırlanmıştır. Ancak çizimler, fotoğraflar, şehir planı vb. ile zenginleştirilmemiştir.

 

 

GELİŞTİRİLMELİ (2)

¾  Şehrin bulunduğu ülke ve yer belirtilmiştir.

¾  Şehrin özellikleri ve görülecek yerleri vb. belirtilmemiştir.

¾  Broşürde, dili kullanmaya yönelik birtakım hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar anlatımı

bozmakta ve anlaşılmasını engellemektedir.

¾  Broşür hazırlanmıştır. Ancak çizimler, fotoğraflar, şehir planı vb. ile zenginleştirilmemiştir.

 

ZAYIF (1)

¾  Broşür hazırlanmıştır, ancak içeriği anlaşılmamaktadır.

 

 

 

Grup içi akran değerlendirme formu

 

 

EVET (3)

KISMEN (2)

HAYIR (1)

Grupta istekli olarak görev alır.

 

 

 

Görevlerini zamanında yerine getirir.

 

 

 

Arkadaşlarının düşüncelerini saygıyla dinler.

 

 

 

Araştırma için çeşitli kaynaklardan yararlanır.

 

 

 

Arkadaşlarıyla iyi iletişim kurar.

 

 

 

Temiz ve düzenli çalışır.

 

 

 

Grup arkadaşlarıyla uyum içinde çalışır.

 

 

 

Arkadaşlarının çalışmalarını takdir eder.

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

Grup özdeğerlendirme formu

Grubun adı:

Gruptaki öğrencilerin adları:

Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak grubumuzun durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine ( X ) işareti koyalım.

 

 

EĞERLENDİRECEĞİNİZ TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her zaman (3)

Bazen (2)

Hiçbir zaman (1)

1.

Araştırma planı yaptık.

 

 

 

2.

Görev dağılımı yaptık.

 

 

 

3.

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık.

 

 

 

4.

Etkinlikleri birlikte hazırladık.

 

 

 

5.

Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik.

 

 

 

6.

Grupta uyum içinde çalıştık.

 

 

 

7.

Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini dinledik.

 

 

 

8.

Grupta birbirimize güvenerek çalıştık.

 

 

 

9.

Grupta birbirimizi takdir ettik.

 

 

 

10.

Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik.

 

 

 

11.

Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.

 

 

 

 

12.

Çalışmalarımızı tablo, grafik, şema ve resimlerle

zenginleştirdik.

 

 

 

13.

Çalışmalarımızı başarılı bir biçimde sunduk.

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .